Polityka RODO | Twój Bohater
Menu Zamknij

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych w plikach cookies.

Zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na zasadach określonych poniżej:

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Lidia Kotowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TWÓJ BOHATER Lidia Kotowska (ul. Obornicka 38/2, 02-953 Warszawa, NIP 521 163 47 50) i inne podmioty wskazane w niniejszym dokumencie poniżej, jako Odbiorcy danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, wiek i inne informacje potrzebne do realizacji usługi, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, jest Lidia Kotowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TWÓJ BOHATER Lidia Kotowska, tel. kontaktowy: +48 502 416 043, e-mail: biuro@twojbohater.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia lub wykonania zawartej umowy,
  b) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych w związku z przepisami podatkowymi i księgowymi lub realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji,
  d) marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych,
  e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji klientów.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  c) podmioty powiązane z Administratorem,
  d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, urzędy.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2 jest:
  a) udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) zawarcie lub wykonanie zawartej umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
  a) w związku z zawarciem i realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 5. Przysługują Ci następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych, o ile nie są one niezbędne do wykonania umowy lub ze względu na uzasadnione interesy Administratora,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub ze względu na uzasadnione interesy Administratora w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 9. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj: https://twojbohater.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych w plikach cookies znajdziesz tutaj:
error: Przepraszamy, materiał niedostępny.